Logo Mexcellence

U-Scan

Privacy Beleid + Gebruiksvoorwaarden

 

U-Scan is een product van Mexcellence BVBA (hierna genoemd ‘Mexcellence’).
Ons postadres is Maaltecenter Blok G, Derbystraat 297, 9051 Gent, België
Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0 644.560.941

Ons bedrijf is gevestigd op dit adres: Maaltecenter Blok G, Derbystraat 297, 9051 Gent, België

 

Deze pagina beschrijft het beleid dat op het platform van U-Scan wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan dit platform.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen. 

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

 

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites, diensten of platformen, aangeboden door onszelf of door onze Partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 

Bij een bezoek aan onze sites bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later te contacteren voor directe marketingdoeleinden indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

 

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
- via e-mail: support@mexcellence.eu
- via telefoon: +32 477 51 27 71
- per post: Maaltecenter Blok G, Derbystraat 297, 9051 Gent, België

 

Indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website:

 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres
 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres
 • Als u ons uw bankgegevens via het web meedeelt zullen die enkel gebruikt worden voor de financiële transacties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons bedrijf en uzelf.

 

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze sites en platformen toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben.

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres: support@mexcellence.eu. 

 

Bewaartermijn van uw gegevens?

Wanneer u een U-Scan vragenlijst invult worden uw gegevens niet automatisch gewist. U hebt het recht om te vragen dat een deel of het geheel van uw persoonlijke gegevens of de gegevens die u ingevuld hebt in U-Scan worden verwijderd of vernietigd.

 

Informatie die we delen

Alle door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor onderzoeksdoeleinden of ter verbetering van onze diensten en producten. Uw antwoorden zullen worden gecombineerd met die van andere U-Scan deelnemers, en zullen anoniem worden geanalyseerd als onderdeel van een groep. Resultaten van de analyse van geanonimiseerde data op groepsniveau kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

We vragen u om persoonlijke informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd - bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer - en we gebruiken deze gegevens om een persoonlijk rapport te genereren, het rapport naar u toe te sturen of om contact met u op te nemen voor vervolgonderzoek of marketingdoeleinden.

Wij delen uw informatie of gegevens niet met derde partijen buiten Mexcellence, behalve in de volgende beperkte omstandigheden:

 • Als een derde partij de aankoop heeft verricht van licenties om de U-Scan vragenlijst in te vullen, en u het recht heeft verkregen om gebruik te maken van deze licenties (zowel kosteloos als tegen betaling), dan worden uw gegevens en data van de U-Scan vragenlijst alsook alle gegeneerde scores en adviezen gedeeld met deze derde partij. Raadpleeg het interne beleid van deze derde partij als u hierover vragen heeft.
 • Geanonimiseerde antwoorden en scores, zowel individueel als op groepsniveau, kunnen gedeeld worden met derde partijen. We verkopen, verhuren of onthullen geen persoonlijke informatie van u of uw klant (vb. naam, adres, e-mailadres), of andere data die kunnen gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Om ons te helpen bepaalde aspecten van onze diensten te leveren, maken we gebruik van onze filialen en vertrouwde belangrijke partners - in het bijzonder schakelen we derde partijen bij:

 • het faciliteren van onze e-mailverzamelaars voor het verzenden van enquêtes per e-mail naar klanten.
 • het faciliteren van klanten bij het maken van betalingen.
 • ons te helpen onze marketing- en reclamecontent te leveren en te volgen.
 • ons te helpen bij het bijhouden van de cijfers voor websiteconversie.
 • onze verkoop- en klantenondersteuningsdiensten aan u te beheren.

Wij gaan met onze partners voorwaarden voor vertrouwelijkheid en gegevensverwerking aan om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hoge niveaus van vertrouwelijkheid en best practices op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen en wij evalueren deze normen en praktijken regelmatig.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

 

DISCLAIMER

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of adviezen, of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Wanneer er door de respondent persoonlijke gegevens van een derde partij worden verzameld en ingegeven op een Mexcellence platform, tool of website is het de verantwoordelijkheid van de respondent om over de toestemming te beschikken van deze derde partij om de gegevens te mogen verwerken en delen met Mexcellence. Mexcellence aanvaardt hierover geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Aan de gegevens, zoals die in onze sites of platformen (o.a. U-Scan) worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.